Gửi yêu cầu của bạn

Gute Tek nhựa dành cho việc cung cấp giải pháp chuyên nghiệp cho ngành công nghiệp chiếu sáng trên bộ khuếch tán, LGP và màng phản chiếu. Chúng tôi sẽ không bao giờ dừng lại và giả mạo phía trước. Xin vui lòng liên hệ với chúng tôi: whatsapp / wechat: 086 18814060792 sales06@lgpsheet.com.

Nếu bạn có nhiều câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.
Tập tin đính kèm: