Gửi yêu cầu của bạn

Giới thiệu: Để chiến đấu với nhân viên của Covid-19, nhân viên của nhựa Gute Tek là tình nguyện viên để duy trì thứ tự tại trang web thử nghiệm axit nucleic, họ hỗ trợ người cao niên đăng nhập mã kỹ thuật số sức khỏe và phân phối nước
Cho công dân cần. Trong nhiều năm, nhân viên nhựa Gute Tek đang tích cực trong các hoạt động từ thiện đi bộ đường dài và đi xe đạp các hoạt động từ thiện carbon thấp.

Nếu bạn có nhiều câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.
Tập tin đính kèm: