Gửi yêu cầu của bạn

Làm thế nào để khoan và làm lỗ vít trên tấm PMMA ?.
 được xử lý với các loại vải chống cháy, thân thiện với sinh thái và thuốc nhuộm an toàn về mặt hóa học. Nguyên liệu thô của nó là thân thiện với da.

Nếu bạn có nhiều câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.
Tập tin đính kèm: