Gửi yêu cầu của bạn

GIỚI THIỆU: Trong thời gian dài phát triển và mở rộng năng lực sản xuất, quản lý nhựa Gute TEK đã được khảo sát nhiều nơi và thảo luận với chính quyền địa phương cho vị trí nhà máy mới, qua nửa năm điều tra và đánh giá chuyên sâu, cũng là chính quyền địa phương Jiangxi cung cấp hỗ trợ mạnh mẽ về Chính sách, cuối cùng là nhựa Gute Tek đã quyết định định cư nhà máy mới ở tỉnh Giang Tây. Và Gute Tek Plasta đã thỏa thuận với chính quyền tỉnh Giang Tây vào ngày 28 tháng 7 năm 2021. Nhà máy mới sẽ được xây dựng vào năm 2022, đây là sự khởi đầu mới của Gute Tek Plastic. Mong đợi.

Nếu bạn có nhiều câu hỏi, hãy viết thư cho chúng tôi
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn bạn có thể tưởng tượng.
Tập tin đính kèm: