Gửi yêu cầu của bạn

Giới thiệu: Trong thời gian dài phát triển và mở rộng năng lực sản xuất, ban lãnh đạo GUTE TEK PLASTIC đã đi khảo sát nhiều nơi và thảo luận với chính quyền địa phương về vị trí đặt nhà máy mới, qua nửa năm điều tra và đánh giá sâu, chính quyền địa phương Giang Tây cũng đưa ra những hỗ trợ mạnh mẽ về chính sách, cuối cùng GUTE TEK PLASTIC đã được quyết định thành lập nhà máy mới tại tỉnh Giang Tây Và GUTE TEK PLASTIC đã thực hiện một thỏa thuận với chính quyền tỉnh Giang Tây vào ngày 28 tháng 7 năm 2021. Nhà máy mới sẽ được xây dựng vào năm 2022, đây là sự khởi đầu mới của GUTE TEK PLASTIC.

NẾU BẠN CÓ THẮC MẮC HƠN, HÃY VIẾT CHO CHÚNG TÔI
Chỉ cần cho chúng tôi biết yêu cầu của bạn, chúng tôi có thể làm nhiều hơn những gì bạn có thể tưởng tượng.
Tập tin đính kèm:

    Gửi yêu cầu của bạn

    Tập tin đính kèm: