• Chất lượng cao và truyền dẫn Mitsubishi acrylic PMMA tấm hướng dẫn
    Chất lượng cao và truyền dẫn Mitsubishi acrylic PMMA tấm hướng dẫn
    Chất lượng cao và truyền dẫn Mitsubishi acrylic PMMA tấm hướng dẫnMột phần cốt lõi của vật cố chiếu sáng cạnh, TV, bảng hiệu và màn hìnhPhân phối của chấm hoặc hoa văn trên LGP, hướng dẫn ánh sáng và làm cho nó thậm chí, không có bóng tối.Phân phối chấm có thể được thực hiện bằng cách chấm laser, in và mẫu in ấn trong quá trình đùn tấm.