• Tấm dẫn hướng ánh sáng Mitsubishi Acrylic PMMA chất lượng cao và truyền tải
    Tấm dẫn hướng ánh sáng Mitsubishi Acrylic PMMA chất lượng cao và truyền tải
    Tấm dẫn sáng Mitsubishi Acrylic PMMA chất lượng cao và xuyên sángPhần cốt lõi của thiết bị chiếu sáng cạnh, TV, bảng chỉ dẫn và màn hìnhSự phân bố của điểm chấm hoặc kiểu trên LGP, hướng dẫn ánh sáng và làm cho nó đồng đều, không có bóng tối.Phân phối chấm có thể được thực hiện bằng cách chấm laze, in lụa và in hoa văn trong quá trình đùn tấm.

Gửi yêu cầu của bạn

Tập tin đính kèm: