درخواست خود را ارسال کنید

مقدمه: برای مبارزه با کووید-19، کارکنان GUTE TEK PLASTIC به عنوان داوطلب برای حفظ نظم در سایت تست NUCLEIC ACID، به سالمندان کمک می کنند تا کد دیجیتال بهداشتی را وارد کرده و آب را توزیع کنند.
برای شهروندانی که نیاز دارند. برای سال ها، کارکنان GUTE TEK PLASTIC در فعالیت های خیریه پیاده روی و دوچرخه سواری فعالیت های خیریه کم کربن فعال هستند.

اگر سوالات بیشتری دارید، برای ما بنویسید
فقط نیازهای خود را به ما بگویید، ما می توانیم بیش از آنچه تصور کنید انجام دهیم.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: