درخواست خود را ارسال کنید

مقدمه: برای توسعه طولانی مدت و گسترش ظرفیت تولید، مدیریت GUTE TEK PLASTIC در بسیاری از مکان ها مورد بررسی قرار گرفته و با دولت محلی برای مکان کارخانه جدید مورد بحث قرار گرفته است، از طریق بررسی و ارزیابی عمیق نیم ساله، همچنین دولت محلی جیانگشی پشتیبانی قوی را ارائه می دهد. سیاست، در نهایت GUTE TEK PLASTIC تصمیم گرفته شد تا کارخانه جدیدی را در استان جیانگشی مستقر کند. کارخانه جدید در سال 2022 ساخته خواهد شد، این شروع جدید GUTE TEK PLASTIC است. بیایید انتظار داشته باشیم.

اگر سوالات بیشتری دارید، برای ما بنویسید
فقط نیازهای خود را به ما بگویید، ما می توانیم بیش از آنچه تصور کنید انجام دهیم.
پیوست:

    درخواست خود را ارسال کنید

    پیوست: