• صفحه راهنمای نور میتسوبیشی اکریلیک PMMA با کیفیت و قابلیت عبور
    صفحه راهنمای نور میتسوبیشی اکریلیک PMMA با کیفیت و قابلیت عبور
    صفحه راهنمای نور میتسوبیشی اکریلیک PMMA با کیفیت و قابلیت عبوربخش اصلی لوازم روشنایی لبه، تلویزیون، علائم و نمایشگرتوزیع نقطه یا الگو در LGP، نور را هدایت می کند و آن را بدون تاریکی یکنواخت می کند.توزیع نقطه گذاری را می توان با نقطه گذاری لیزری، چاپ صفحه و الگوی چاپ شده در حین اکستروژن ورق ها انجام داد.

درخواست خود را ارسال کنید

پیوست: